Δράσεις της Web2Learn για την επιστήμη των πολιτών με την Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος (ΕΚΒΕ)ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

Σειρά δράσεων της Web2Learn για την επιστήμη των πολιτών με την Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος (ΕΚΒΕ)

Περιγραφή (for English, scroll down):

Από τον Δεκέμβριο 2023 έως και τον Ιανουάριου 2024, η Web2Learn διοργανώνει μια σειρά εργαστηρίων πάνω στην επιστήμη των πολιτών σε συνεργασία με την Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος (ΕΚΒΕ), στη Θεσσαλονίκη. Τα πιλοτικά εργαστήρια είναι μέρος του ευρωπαϊκού έργου “European Citizen Science” (ECS), και συνδέονται συγκεκριμένα με τη δραστηριότητα T5.2 Υλοποιώντας την συμπερίληψη στην επιστήμη των πολιτών. Η πρώτη συνάντηση έγινε στις 10 Δεκεμβρίου 2023, ακολούθησε ένα δεύτερο εργαστήριο στις 19 Ιανουαρίου, ενώ ένα τρίτο θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιανουαρίου, στο χώρο της ΕΚΒΕ.


Ως αποτέλεσμα των εργαστηρίων, ένα μικρό βιβλιαράκι (zine) θα παραχθεί από τους Κωφούς και Βαρήκοους συμμετέχοντες με ζωγραφιές τους για την αξία της επιστήμης των πολιτών για την κοινότητά τους. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του εργαστηρίου της 19ης Ιανουαρίου, 2024, η Web2Learn κάλεσε την Ιταλίδα καλλιτέχνη κι ακτιβίστρια για το περιβάλλον, Alice Toietta, η οποία αποτύπωσε δημιουργικά σε σχέδιο τις απόψεις που εξέφρασαν οι συμμετέχοντας κατά το εργαστήριο. Η Alice παρακολούθησε ζωντανά τη συζήτησή μας όντας συνδεδεμένη διαδικτυακά και με τη βοήθεια διερμηνείας στα αγγλικά.


Ως Web2Learn, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Ένωση Κωφών Βορείου Ελλάδος (ΕΚΒΕ) για την φιλοξενία, την υποστήριξη και την αγαστή συνεργασία.

—————————–

From December 2023 to January 2024, Web2Learn organises a series of citizen science workshops in collaboration with the Deaf and Hard of Hearing Association of Thessaloniki, Greece. The workshops are part of the Horizon Europe “European Citizen Science” (ECS) project, and specifically connected with the T5.2 Applied pilots on citizen inclusion. The first meeting took place on 10 December 2023, followed by a second workshop on 19 January, while a third one will take place on 28 January, at the premises of the Association.

As a result of the pilot, a zine on the value of citizen science and the role of technology made by Deaf and Hard of Hearing (DHH) participants will be produced. In addition, as part of the workshop on January 19, 2024, Web2Learn invited the Italian artist and environmental activist, Alice Toietta, who creatively captured in a drawing the views expressed by the participants during the workshop. Alice followed our live discussion, being connected online and with the facilitation of English interpretation.

At Web2Learn, we would like to thank the Association of Deaf People of Northern Greece (EKVE) for their hospitality, support and cooperation.